ประวัติส่วนตัว

posted on 30 Dec 2011 16:37 by andaman-boy
 
ชื่อ นายธุวานนท์  นามสกุล พิมลสิทธิ์
ชื่อเล่น อันดามัน
เกิดวันที่  9 มกราคม พ.ศ.2539  อายุ 16 ปี
สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 47/124 หมู่ 4 หมู่บ้านปิ่นทอง 2 ถนนช่างอากาศอุทิศ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
ชื่อบิดา นายวิทยา  นามสกุล พิมลสิทธิ์
ชื่อมารดา นางพูนทรัพย์  นามสกุล พิมลสิทธิ์
สีที่ชอบ น้ำเงิน
วิชาที่ชอบ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
วิชาที่ไม่ชอบ เคมี ชีวะ
อาชีพที่อยากเป็น นักบิน
เวลาว่างชอบ ดูการ์ตูน

edit @ 7 Jul 2012 15:00:39 by นายธุวานนท์ พิมลสิทธิ์

edit @ 8 Jul 2012 18:21:36 by นายธุวานนท์ พิมลสิทธิ์

Comment

Comment:

Tweet

เงิงopen-mounthed smile

#2 By Araya ChotChuang on 2012-07-12 15:32