เรียงความวันแม่

posted on 15 Aug 2012 20:27 by andaman-boy

เรียงความวันแม่

แม่ในพจนานุกรมแปลว่าผู้ให้กำเนิด ทุกสิ่งทุกอย่างของผมเกิดขึ้นได้เพราะคำว่าแม่ แม่ในความคิดของผมคือผู้ให้กำเนิด ผู้เลี้ยงดู ผู้ให้ ผู้รับ ผู้ชี้แนะ ผู้สั่งสอน แม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผม

แม่คือคนที่เราควรเคารพนับถือและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  แม่คือครูคนแรกของเราท่านคอยสั่งสอนในสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องดี  แม่คือหมอคนแรกของเราท่านคอยดูแลรักษาเมื่อเราเจ็บป่วย  แม่คือคนที่ให้กำลังใจเราไม่ว่าเราจะทุกข์ขนาดไหนแม่จะอยู่ข้างเราเสมอ  แม่คือคนที่รับฟังเรื่องราวต่างๆของเราได้ทุกเรื่องทุกปัญหาและจะคอยชี้แนะในทางที่ถูกต้อง  แม่คือคนที่รักเรามากที่สุด

ผมบอกรักแม่ทุกวันไม่ใช่แค่เฉพาะวันแม่เพราะทุกๆวันของผมคือวันแม่  ถึงแม่ผมจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แม่ก็เป็นคนๆแรกที่ผมผูกผันและรักตลอดไป

edit @ 15 Aug 2012 20:30:30 by นายธุวานนท์ พิมลสิทธิ์

Comment

Comment:

Tweet