เยลลี่

posted on 19 Feb 2013 00:37 by andaman-boy
เยลลี่
               
                เยลลี่เป็นขนมที่เกิดในประเทศอังกฤษมานานมาก...ปัจจุบันพื้นที่ส่วนนี้อยู่บริเวณ Midland ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Birmingham, ในสมัยนั้นชาวบ้านค้นพบว่า ถ้าเอาน้ำแคนตาลูปมาปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง น้ำนั้นจะกลายเป็นวุ้นใสๆ สีเหลืองขุ่นๆ เหนียวๆ นุ่มๆ และเป็นที่นิยมกินในแถบนั้นมานาน...
 

                นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษสันนิฐานความหมายของ Jelly ว่าหมายถึงขนมชนิดหนึ่งที่มีสี Yellow!!!! ต่อมาการเขียนที่เปลี่ยนไปจากอิทธิพลของภาษาอื่นทำให้ตัวเขียนเปลี่ยนไป Jelly จึงไม่ทิ้งร่องรอยของตัวศัพท์เดิม..เหลือเพียงเสียงอ่านที่สามารถสืบกลับไปได้ถึงที่มาของมัน

Comment

Comment:

Tweet